Financial crisis in the Baltic Sea region

Viens no maniem jaunākajiem rakstu darbiem – Financial crisis in the Baltic Sea region – publicēts Baltijas jūras valstu padomes (BJVP/CBSS) ceturkšņa pavasara izdevumā Balticness

Raksts īsi apskata visu 11 reģiona valstu pašreizējo ekonomisko situāciju, paskaidro galvenos krīzes iemeslus un sekas, kā arī iezīmē galvenos izaicinājumus. 

Raksta pielikumā ir arī apkopojums ar reģiona valstu un starptautisko finanšu institūciju galvenajām finanšu stimulu iniciatīvām, kas vērstas uz reģiona ekonomisko atveseļošanu. 

Raksts ir angļu valodā un laika trūkuma dēļ latvisko tulkojumu piedāvāt nevaru.

Advertisements