tuvinot Latviju humanitārās palīdzības sektoram

Pagājušā gada nogalē man bija tas gods piedalīties apaļā galda diskusijā kopā ar Ārlietu ministrijas un NVO sektora pārstāvjiem par Latvijas lomu un iespējām starptautiskās humanitārās palīdzības sektorā. Ja ‘treknajos gados’ (2004 – 2008) starptautiskās attīstības palīdzības budžets sasniedza sešciparu skaitli, kas ļāva jau mazliet stratēģiskāk veidot Latvijas ieguldījumu attīstības valstīs (prioritāro valstu un atbalstāmo aktivitāšu noteikšana, grantu shēmas veidošana), un iespējas sniegt starptautisko humanitāro palīdzību ārkārtas krīžu gadījumos no speciālā budžeta arī bija pieklājīgas, tad šobrīd abi šie sektori – starptautiskā attīstības palīdzība un humanitārā palīdzība, kaut saņem atbalstu idejiskā līmenī, praktiski ir vēl ‘bērnu autiņu’ līmenī.

Tas viennozīmīgi saistās ar valsts finansiālo kapacitāti, taču blakus tam būtiski arī ir cilvēkresursi, stratēģija un koordinācija, institucionālie instrumenti. Neatkarīgi no tā, cik valstij ir naudas, lai sniegtu humanitāro palīdzību, ir nepieciešams:

  • skaidrs definējums, kādos gadījumos Latvija sniedz humanitāro palīdzību (2013.gadā vien vismaz16 valstis cieta no gan dabas katastrofu, gan cilvēk radītām humanitārām krīzēm); kāpēc Filipīnām tika mobilizēti resursi, bet Sīrijai ne, piemēram?
  • skaidras vadlīnijas, kāda veida palīdzība tiek sniegta un kādā veidā (nauda vai mantiskā palīdzība, iepirkums vai uzkrājumu veidošana utt);
  • skaidrs atbildību, resursu koordinācijas mehānisms Latvijas iekšienē, iesaistot valsts sektoru (Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija) un NVO sektoru, kā arī privāto sektoru (īpaši attiecībā uz palīdzības nogādes loģistiku);
  • apzināti pieejamie cilvēkresursi un to kapacitāte strādāt ar humanitārās palīdzības jautājumiem (humanitārā pieredze, ekspertīze);
  • starptautiskie partneri (Latvijas centieni noteikti būs daudz efektīvāki, ja tos koordinē ar kādām citām valstīm);
  • sabiedrības izglītošana par humanitārās palīdzības nozīmi.

Gaidāmā Latvijas ES prezidentūra 2015.gadā, cerams, dos pietiekami lielu sitmulu arī šajā laikā, lai stiprinātu Latvijas kapacitāti un ieguldījumu šajā jomā. Humanitārā palīdzība ir parasti apolitiska aktivitāte, kura ir vērsta uz dzīvības glābšanu un cilvēka pamatvajadzību nodrošināšanu īstermiņā. Tā ir cilvēces solidaritāte ar tiem, kuru dzīvība ir apdraudēta un kuru  dzīves apstākļi ir zem jebkādiem standartiem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s