IMF and inequality

“…IMF programms hurt economic growth and exacerbate income inequality. […] IMF programms hurt doubly the least well-off in society.”

(“SVF programmas kaitē ekonomiskajai izaugsmei un saasina ienākumu nevienlīdzību. SVF programmas divkārši kaitē sabiedrības mazturīgākajai daļai.”)

(James Raymond Vreeland, “The IMF and Economic Development”, 2003)

Secinājums ir balstīts, ņemot vērā SVF aizdevumu un strukturālo reformu pieredzi pasaules valstīs no 1950tiem līdz 1990tiem gadiem. Jautājums, protams, ir par šādas politikas mērķiem, līdzekļiem un cenu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s